چرا از مس برای وسایل آشپزی استفاده کنیم و آیا ارزش آن را دارد؟

مس اولین فلزی بود که به دست بشر کار شد و این تاریخ به زمان طولانی حدود ۱۱۰۰۰ سال باز می‌گردد این باعث می شود که رابطه انسان با مس به قدمت کشاورزی باشد، اگرچه برای چندین هزار سال ما کار زیادی با آن انجام ندادیم، جز اینکه آن را به اشیاء تزئینی تبدیل کنیم.Read More

error: Content is protected !!
X